👈 فروشگاه فایل 👉

نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده ی (1) 5 از قانون فدرال

ارتباط با ما

... دانلود ...

نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده ی (1) 5 از قانون فدرال

عنوان: نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده ی (1) 5 از قانون فدرال

قالب: Word

تعداد صفحات: 18

چکیده

هرچند «زندگی» تحت بند (1) 5 از قانون فدرال، اصل به شمار می رود، کاملاً توضیح داده نشده بود، در نتیجه، پیرامون این حق در فقه مالزی مواردی از عدم اطمینان مشاهده می شود. در مقابل، فقه هند تحت ماده ی 21 قانون اساسی در مورد مقوله ی زندگی با ماده (1) 5 مالزیایی معادل بوده و کاملاً مطمئن و واضح است و در این خصوص مسایل شرعی و قضایی نقش فعالی را در تعریف این مسأله به عهده دارند. در نتیجه، گستردگی حوزه ی قوانین اصلی حاصل شده است. علاوه بر این، هند به عنوان منبعی از تطبیق فقه دینامیک در خصوص حق زندگی به شمار می رود.

1- مقدمه

«زندگی» اصل معیشت بشر است، هرچند ماده ی (1) 5 از قانون فدرال می گوید: هیچ کس نمی بایست خود را از «زندگی» محروم سازد، یا آزادی شخصی مطابق با قانون حفظ می شود، اصطلاح «زندگی» در قانون عالی به طور واضح توضیح داده نشده است. دیوان مطالبه در تَن تِک سِنگ در مقابل سو رو هان جایا پرخیدماتان پندیدیکان و آنور اصطلاح «زندگی» را به شکل آزاد مربوط به همه ی جنبه ها و اجزای مربوط به «زندگی» تعریف می کند و این مسایل به کیفیت «زندگی» برمی گردد، هرچند تفسیر مذکور در تصمیمات دیوان فدرال در سوگوماربالاکریشنان در مقابل پنگارا اینگیرسن نگری ساباه پایه ریزی نشده است، بنابراین، به عنوان فقه به شمار نمی رود.

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با پست فشار قوی پاورپوینت سازه پیش ساختهLSF دانلود پاور پوینت سیستم های پیشرفته برای پایداری پس از ترمز خودروABS & ASR & ESP & SBC پاورپوینت حوادث ناشی از کار شیپ فایل رده های خاک استان گلستان