👈 فروشگاه فایل 👉

توسعه کشاورزی و نقش آن در صنعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

توسعه کشاورزی و نقش آن در صنعت

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:16200

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

فصل اول: طرح تحقيق2

عنوان كامل پژوهش3

هدف پژوهش3

اهميت مسئله (نظري علمي3

سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش: 3

تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي: 4

مشخص كردن نقش متغيرها4

طرح پژوهش: 4

جامعه و گروه نمونه مورد بررسي: 4

روش نمونه برداري: 5

ابزار گرد آوري داده ها: 5

روش تجزيه و تحليل داده ها: 5

فصل دوم: ادبيات تحقيق6

مقدمه 7

1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک8

3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف.. 8

تاریخچه کشاورزی9

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11

1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده12

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل. 13

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد 17

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی 18

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت 20

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده 22

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی23

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی. 24

وضعیت کلی کشاورزی در کشور 25

موقعیت جغرافیایی ایران 26

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟ 28

سیاست های کشاورزی دولت 29

نگاهی به استان خراسان. 33

خاک شناسی. 35

خاک چیست 35

شناسایی خاک در ایران 37

پروفیل خاک.. 39

بافت خاک.. 40

ساختمان خاک.. 40

اجزای معدنی خاک 41

هوموس 41

ذرات فعال خاک (هوموس و رس) 42

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها 43

زمین های آهک دار 43

زمین های بدون آهک 43

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک 44

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا46

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک 47

آبیاری 49

وضعیت آب در خاک 51

تعریف آبیاری. 52

روش های مختلف آبیاری 53

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: 53

آبیاری بارانی 56

انواع سیستم های آبیاری بارانی 57

آبیاری قطره ای 59

آبیاری زیر زمینی 60

آبخیزداری 62

منابع آبهای زیرزمینی 63

چاه ها 63

حشره شناسی 64

رابطه انسان با حشرات 65

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند 65

ارتباط مضر بین انسان و حشرات 66

روش های مبارزه با آفات نباتی 67

مبارزه فیزیکی 68

مبارزه زراعی 68

مبارزه بیولوژیکی 68

مبارزه روانی 68

مبارزه ژنتیکی 69

مبارزه شیمیایی 70

مبارزه تلفیقی. 70

حشره کش ها یا سموم 70

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است 71

انواع سموم حشره کش 72

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند 72

حشره كش هاي معدني 72

حشره کش های آلی گیاهی  72

حشره كش هاي آلي كلره: 72

سموم فسفره آلي: 72

سموم گوگردي آلي: 73

سموم از نظر نحوه اثر 73

سموم داخلي يا گوارشي 73

سوم تماسي يا خارجي: 73

سموم نفوذي 73

سموم جذبي (سيستميك) 73

سموم تنفسي 73

سموم تدخيني 74

چغندر قند 74

پنبه. 75

آفات جالیز 75

آفات مهم گیاهان زراعی 76

آفات مهم غلات 76

آفات درختان میوه 76

آفات مهم درختان پسته 78

آفات انار 78

مبارزه با علف هرز 78

مبارزه با موش ها 79

اصلاح نباتات 79

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی 81

منابع طبیعی 82

اهمیت و نقش منابع طبیعی 85

تعریف جنگل 89

تعریف جنگل داری91

از نقطه نظر اقتصادي91

از نقطه نظر كشاورزي 91

از نقطه نظر بهداشتي 92

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند 92

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور 93

مرتع. 95

بیابان. 97

بیابان زائی و مبارزه با آن 98

مشاغل مربوط: 101

تعریف مکانیزاسیون 105

فوائد ماشینی کردن کشاورزی. 106

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران. 107

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی 109

تراکتور و تکامل آن. 111

طبقه بندی تراکتورها 112

هدف های خاک ورزی عبارتند از : 113

روش های خاک ورزی. 114

گاو آهن. 116

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن 118

گاو آهن برگردان دار118

ادوات خاک ورزی ثانویه 122

كولتيواتورها 122

ديسك ها (هرس بشقابي) 123

دیسک ها 123

ديسك يك راهه124

ديسك دو زانويي124

ديسك يك زانويي (افست): 124

انواع تسطیح کن 125

غلتك ها يا خرد كننده ها: 126

کاشت محصولات.. 126

بذر افشاني: 127

بذر کاری: 127

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری 127

کپه کاری 127

ماشین آلات کاشت.. 127

ردیف کارها: 127

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: 128

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند 129

اندازه ردیف کارها: 129

خطی کارها 130

انواع خطی کارهای غلات.. 131

بذر پاش ها 132

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) 133

نشاء کار 133

سیب زمینی کارها: 133

ادوات داشت 134

سمپاش ها: 137

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش 137

مخزن: 137

به هم زن 138

صافی: 138

بوم 138

نازل یا افشانک: 138

ماشین های برداشت.. 139

دروگر 139

ماشین های برداشت غلات 141

ماشین های برداشت سیب زمینی 143

ماشین برداشت چغندرقند 144

فصل سوم: روش تحقيق146

مقدمه: 147

روش تحقيق 147

مصاحبه با مزرعه داران 148

مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي 148

توجيه اقتصادي مكانيزاسيون: 149

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها 149

توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد 149

جامعه آماري: 150

منابع اطلاعات 151

فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 152

ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون. 153

بررسي فرضيه ها 159

فرضيه2: 160

فرضيه 3 160

فرضيه 4: 161

تحليل يافته هاي مصاحبه اي 161

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات165

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 166

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4 166

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 167

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4 168

پيشنهادات: 168

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 168

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2 169

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3 169

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 170

ساير پيشنهادات 170

فهرست منابع. 172

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بتن پیش تنیده روانشناختي انگيزه خلاصه رفتار سازمانی رابینز تحقيق اسطوره هاي ايران ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا طرح 3