👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جایگاه بيمه عمر و پس انداز در وضعیت اقتصادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی جایگاه بيمه عمر و پس انداز در وضعیت اقتصادی

عنوان: بررسی جایگاه بيمه عمر و پس انداز در وضعیت اقتصادی

قالب: Word

تعداد صفحات: 49

پیشگفتار

اصولاً انواع بيمه يك نوع تأمين را براي بيمه گذار ايجاد مي كند. در بيمه‌هاي اشخاص بيمه گر با صدور بيمه نامه براي بيمه گذار آرامش و تأمين فراهم مي سازد. در بيمه هاي عمر اين تأمين علاوه بر جبران نيازهاي اقتصادي، از لحاظ اجتماعي هم حائز اهميت مي باشد در خريد اين نوع بيمه نامه بيمه گذار ممكن است تأمين آتيه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به اين كار نمايد؛ و يا بخواهد آتيه خويش را تأمين كند؛ و بدون دغدغه خاطر به زندگي ادامه دهد. كه اين مورد نيز با دريافت بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات عملي خواهد بود. در بيمه عمر و پس انداز اهداف ياد شده به كاملترين شكل وجود دارند، يعني عمر و پس انداز هم باعث تأمين آتيه باز ماندگان بيمه شده مي شود و هم يك نوع سرمايه را ايجاد مي كند. اصولاً در انواع رشته‌هاي بيمه، تعهد بيمه گر مشروط به وقوع حادثه است. به اين معنا كه بايد شرايطي خاص كه در بيمه نامه قيد شده حادث شود تا منجر به ايفاي وظيفه از سوي شركت بيمه گردد.

در بيمه عمر و پس انداز اگر بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند و يا در پايان زمان بيمه نامه زنده باشد بيمه گر سرمايه را مي پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بيمه نامه مي باشد كه وابسته به پرداخت حق بيمه در سر رسيد هاي مقرر خواهد بود. بدين لحاظ اين نوع بيمه نامه علاوه بر اين كه داراي خصوصيت و عنصر تأمين بوده، مشكلات اقتصادي بازمانده ها را پوشش مي دهد؛ و داراي عنصر پس انداز و تشكيل سرمايه نيز مي باشد كه عنصر بسيار با ارزشي است. در اين بيمه بخش زيادي از حق بيمه ها توسط بيمه گر پس انداز مي شود كه در نهايت اين پس‌اندازها در پايان مدت بيمه نامه، سرمايه بيمه را تشكيل مي دهد. شركتهاي بيمه استان کرمان مي توانند سرمايه گذاري هاي خوبي را با اين ذخيره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادي در سطح اقتصاد كلان كمك كنند.

👇محصولات تصادفی👇

اقدام پژوهی مدیریت و کنترل روابط بین دانش آموزان خازن و انواع آن دانلود طرح توجیهی تولیدی جوراب شیپ فایل رده های خاک استان اردبیل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان خرم بید (واقع در استان فارس)