👈 فروشگاه فایل 👉

صورت وضعیت اکسلی ومتره و برآورد هوشمند95

ارتباط با ما

... دانلود ...

صورت وضعیت اکسلی ومتره و برآورد هوشمند95

ا

ین برنامه جهت تنظیم صورت وضعیتهای مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم براورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده است و به طور خلاصه یک دستیار تمام عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است که سرعت و دقت اون به حد باور نکردنی بالا میبرد.

کار با برنامه بسیار ساده و روان است مراحل بصورت زیر است

1- انتحاب شماره ایتم (خلاصه ایتم در روبه روی شما درج میشود )

2-فواصل و نام محل تهیه مصالح را وارد میکنید (برای فصل حمل )

3- مصالح پایکار را وارد میکنید برنامه بقیه موارد را بصورت اتوماتیک برای شما محاسبه و در قالب موارد زیر در اختیارتان قرار میدهند

به ادامه مطلب بروید

مشخص کردن موقعیت مقادیرنقل شده از ریز متره در خلاصه متره .

تنظیم برگه مالی بصورت مرتب با تفکیک فصول.

خلاصه ریز متره ،

خلاصه کلی متره ،برگه های تنظیم شده ریز متره ،

تنازمصالح مشمول حمل ،

مبلغ ریالی حمل مصالح با توجه به تفکیک کیلومتر ،

خلاصه مالی کل ریز متره انجام شده

خلاصه مالی به تفکیک ایتم های فصل ها بصورت جدا

خلاصه مالی یا جمع هر فصل

براورد کلی بدون ضریب

براورد کلی با ضرایب مربوطه

👇محصولات تصادفی👇

كاربرد مواد پليمري در بتن جواب تمارین کتاب Inside Reading 1 کتاب ردیابی سیستم های غیرخطی GRUYITCH بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی طرح های توجیهی طرح بتن آماده و قطعات بتنی