👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود نمونه اول و کامل طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود نمونه اول و کامل طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی

دانلود نمونه اول و کامل طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی

شامل:

مقدمه

معرفي

خلاصه مديريتي

اهداف کلان شرکت

تجزيه و تحليل وضعيت

بخش بندي بازا

نمودار چرخه عمر بازا

تخمين سهم بازار و فروش

ارزيابي آينده بازار مشتريان روشهاي ارتباط با مشتري

كانال هاي توزيع قوانين موثر بر اين بازار

رقباء

ترسيم ماتريس :BCG

SWTO

الگوبرداري خارجي اهداف بازاريابي

ماتريس استراتژي محصول-بازار استراتژيهاي بازاريابي

جمع بندي برنامه هاي عملياتي فرم برنامه عملياتي

بودجه و پيش بيني اثرات طرح بازاريابي برنامه هاي مالي ضمائم

** دانلود نمونه دوم طرح بازاریابی

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها برنامه ريزي وتحليل سيستمها EFQM موردبررسي در شركت ايرالكو پاورپوینت عکس های کودکی بازیگران، کارگردانان و مجریان ایرانی (3) نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان راور بررسی آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي