👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب معرفی تکنیک ها و ابزارهای پویش پورت‎

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب معرفی تکنیک ها و ابزارهای پویش پورت‎

تست نفوذپذیری در شبکه ها شامل چند مرحله می باشد که اولین آن شناسایی مقدماتی هدف بوده و گام دوم، پویش و جستجو در شبکه بدنبال رخنه ای برای نفوذ ( Scanning ) می باشد. بعد از اینکه نفوذگر ماشینهای فعال شبکه شما و همچین توپولوژی تقریبی و آن را شناسایی کرد، می خواهد بداند هر ماشین چه وظیفه ای برعهده دارد و چه خدماتی ارائه می دهد و همچنین هرکدام از سرویسها به چه نحو در اختیار کاربران قرار می گیرند. یکی از مهمترین قسمتهای گام دوم پویش پورتهای باز روی ماشین های شبکه می باشد که نفوذگر با استفاده از ابزارهایی به نام پویشگر پورت مشهورند انجام می دهد.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده پاورپوینت کالج مصدرِ نورمن فاستر کد متلب رسم سری فوریه موج مربعی فصل 6 کتاب رفتار بنگاه و سازمان های صنعتی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)