👈 فروشگاه فایل 👉

آشنايي با مديريت استراتژيك با استفاده از روش ارزيابي كارت امتيازي متوازن (BSC)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنايي با مديريت استراتژيك با استفاده از روش ارزيابي كارت امتيازي متوازن (BSC)

آشنايي با مديريت استراتژيك با استفاده از روش ارزيابي كارت امتيازي متوازن (BSC)

فهرست مطالب

بخش اول : مدیریت استراتژیک

 ادبيات استراتـژي

 ماموریت

 مدل كلاسيك برنامه ريزي استراتژيك

بخش دوم : معرفی روش كارت امتيازي متوازن (BSC)

 موانع اجراي استراتژي

 وجود شكاف بين استراتژي و عمل

 نارسايي معيارهاي مالي در سنجش عملكرد

 ظهور روش ارزيابي متوازن

 روند توسعه كارت امتيازي متوازن (BSC)

بخش سوم : تشریح مفاهیم كارت امتيازي متوازن (BSC)

 تعاریف و مفاهیم اصلی

 روش كارت امتيازي متوازن (BSC)

 معيارهاي سنجش (Measure)

 رابطه علت و معلولي در روش BSC

 منظر مالي Financial

 ارزيابي از منظر مالي

 منظر مشتري Customer

 ارزيابي از منظر مشتري

 منظر فرآيندهاي داخلي Internal Processes

 ارزيابي از منظر فرآيندها

 منظر يادگيري و رشد Learning & Growth

 ارزيابي از منظر يادگيري و رشد

بخش چهارم : كارت امتيازي متوازن و نقشه های استراتژي

 نقشه استراتژي

 نكات اساسي در توسعه سنجه‌ها

 مراحل پياده سازي روش ارزيابي متوازن

👇محصولات تصادفی👇

آموزش راه اندازی 0 تا100 کسب وکار اینترنتی بصورت تضمینی مهندسی برق (ماشینهای الکتریکی) رابطه سياست و ادبيات دانلود نقشه بخش های شهرستان طبس پلان معماري حسينيه همراه با نقشه هاي سازه اي