👈 فروشگاه فایل 👉

گرامر برای مکالمه زبان انگلیس

ارتباط با ما

... دانلود ...

گرامر برای مکالمه زبان انگلیس

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

ساختار کامل جمله مرور سريع و ساده گرامرِ اجزای يک جمله اولين گام در جهت آموزش زبان، يادگيری گرامر ميباشد. خوشبختانه کتابهای بيشماری در زمينه زبان انگليسی و ساير زبانها در کشورما وجود دارد. نکته شايان ذکر در مورد اين جزوه اينست که مطالب از سطح بسيار ساده شروع شده وگرامر تا سطح بالايی آموزش داده ميشود لذا برای افراد مبتدی بسيار مناسب بوده و افرادی که قبلا انگليسی را به خوبی آموزش ديده اند ميتوانند از اين مطالب به عنوان يک مجموعه کامل گرد آوری شده جهت مرور آنچه از قبل ميدانند استفاده کنند. وجه تمايز اين جزوه با ساير جزوات گرامر موجود اينست که روند کار به نحوی طراحی شده که در انتها، خواننده مبتدی به آسانی انگليسی را مکالمه کند و خواننده قويتر بهبود چشمگيری در مکالمه خود احساس نمايد

185صفحه

👇محصولات تصادفی👇

مالیات بر ارث اقدام پژوهی شیوه های املاء نویسی پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟ نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهر (واقع در استان فارس)