👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انتخاب،‌ انتصاب و تغيير مديران (تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انتخاب،‌ انتصاب و تغيير مديران (تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)

پيش‌گفتار

در دهه‌هاي اخير، مديريت به عنوان يكي از مهمترين عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزيابي و مقايسه كشورهاي در حال توسعه، بررسي الگوها و شيوه‌هاي مديريت نيز مورد توجه قرار گرفته است. تغييرات وسيعي كه در نقش دولت‌ها به وقوع پيوسته، دولتها را عملاً با رويكردهاي جديد روبرو ساخته كه نتيجه قطعي آن تغيير موقعيت نسبي دولت‌ها بوده است.

بطور كلي نظام اداري هر حكومتي مبين نگرش دولت به نحوه اداره و مديريت كشور مي‌باشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به اندازه‌اي تعيين كننده است كه بدون داشتن نظام اداري كارآمد و اثربخش، دست يازيدن به اهداف فوق عملي نيست. از اينرو كشورهاي مختلف، اصلاح نظام اداري و بهبود مديريت را به عنوان پيش‌نياز اصلي توسعه و يك هدف اساسي پيگيري مي‌نمايند.

در كشور ما در طول سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات متعددي در اين راستا به عمل آمده و اقدامات موثري آغاز گرديده است كه از جمله اهم آنها، تدوين برنامه هفتگانه تحول اداري در كشور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب آن در هيأت وزيران مي‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهاي مديريتي” مطالعات مختلفي در اين دفتر بعمل آمده كه از جمله آن‌ها مطالعه در زمينه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغيير مديران با جهت‌گيري شايسته‌سالاري و ثبات در مديريت‌ها مي‌باشد كه نتايج حاصله به مصوبه شوراي عالي اداري تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغيير مديران” انجاميد. در اين مطالعه به عنوان يكي از پروژه‌هاي مطالعاتي در راستاي تحقق اهداف مورد نظر در زمينه شايسته‌سالاري و اثربخشي مديريت‌ها، ضمن بررسي مباني علمي و نظري، تجارب برخي از كشورهاي توسعه يافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمريكا، انگليس و كره جنوبي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

فهرست:

پيش‌گفتار3

1) مقدمه: 4

2) وضعيت راهبردي نظام شايسته سالار 5

اهداف: 7

ويژگي‌هاي نظام شايسته سالاري مطلوب 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مديريت 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مديران 13

فرايند شايسته سالاري 15

3) مديران شايسته در نظام جمهوري اسلامي ايران 20

1- جايگاه مديريت 20

2- ويژگي‌هاي شغلي و نقشهاي مديران 21

3- خصوصيات و ويژگي‌هاي فردي مديران 25

4-توانايي‌هاي مديران 30

5- مهارتهاي مديران 32

6- شايستگي‌هاي مديريتي 32

7- جمع‌بندي 35

8- كشف متغيرهاي انتخاب و پرورش مديران درايران 36

4- مطالعات تطبيقي 41

شيوه استخدام و ارتقاء در فرانسه 41

شايسته سالاري در ژاپن 44

شيوه استخدام و ارتقاء در انگليس 46

نظام استخدام و ارتقا در آمريكا 55

نظام شايسته‌سالاري در كره جنوبي 58

5)جداول: 61

6)منابع: 73

👇محصولات تصادفی👇

کتاب مایعات یونی خواص شیمی فیزیک گزارش کار کارخانه آرد والسی قائن رشته صنایع غذایی کنترل کامل وای فای و شبکه (یه سربه این صفحه بزنیدضررنخواهیدکرد!) پروژه عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا شیپ فایل روستاهای استان فارس