👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سربیشه

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران تحقیق در مورد شكنجه دلبستگی و روابط اجتماعی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)