👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاش (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاش (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاش

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت سیستمهای داخلی ماشین پاورپوینت سخت کاری فولاد پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بدهي معوقه کارفرمايان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاتم (واقع در استان یزد)