👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق استانداردهای ورزش قهرمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق استانداردهای ورزش قهرمانی

بخشی از متن:

استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)

1ـ ضربان قلب:

در شرايط عادي و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روي يكي از نبض هاي بدن مانند ناحيه مچ دست و يا شريان گردن در قسمت انتها و تحتاني استخوان فك پائين تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمايش را در مدت يك دقيقه مي توان شمارش نمود . اين عمل را در شرايط ي كه ورزشكار در اوج شدت تمرين بدني مي باشد تكرار مي كنيم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرايط حد اكثر فشار تمرين هاي جسماني يكي از روشهاي تعيين ميزان آمادگي جسماني افراد مي باشد .براي سهولت و در عين حال صحت عمل مي توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانيه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرايط استراحت و تمرين بيانگر آمادگي شخص است . واحد اندازه گيري در اين آزمون تعداد ضربان قلب در مدت يك دقيقه مي باشد.

2ـ ظرفيت حياتي:

تعيين حد اكثر اكسيژن مصرفي هنگام تمرين هاي بدني در زمان يك دقيقه معياري است براي سنجش و آمادگي دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائي مصرف اكسيژن بيشتر باشد ، قابليت انجام و تداوم فعاليت هاي جسماني بهتر خواهد بود . براي اندازه گيري مصرف اكسيژن جهت تعيين ظرفيت حياتي به روش سا ده ، از يك دوچرخه ثابت استفاده مي شود . در اين آزمون ورزشكار به مدت 5 دقيقه بر روي دوچرخه نشسته و در حد توانائي به ركابها فشار آورده و پا مي زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نياز ثابت مي شود . واحد اندازه گيري در اين آزمون ليتر در دقيقه است.

فهرست مطالب:

استانداردهای ورزش قهرمانی

رابطه حرکت و ورزش با دستگاه تنفس

تمرین با توپ طبی

چرخش کمر:هدف ماهیچه های کمر و شکم

مکمل های غذایی- ورزشی

پروتئین

کراتین منوهیدرات

تغذیه مناسب برای ورزش تنیس

قبل از مسابقه چه غذایی بخوریم

چه غذاهایی را هنگام مسابقه نبادی خورد

خوردنیهایی که انرژی زا هستند برای مصرف قبل ...

انرژی حاصل از غذا

مقدار مصرف انرژی برای بازیکنانی که بصورت تفریحی تنیس بازی می کنند

صورت غذای انرژی 3000-2500 کیلوکالری در روز

صورت غذایی انرژی 4000-3000 کیلوگالری در روز

صورت غذای انرژی 5000-4000 کیلوگالری

صورت غذای انرژی 6000-5000 کیلوگالری

پیشگیری از آسیب های ورزشی تنیس

منابع

👇محصولات تصادفی👇

سمینار ارشد-بررسی الگوریتم های متاهیوریستیک و کاربرد آنها در حل مسائل پیچیده مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌ دانلود نقشه های کامل مسجد با سقف گنبدی نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کرمان دانلود گزارش کارآموزی شركت ساختماني