👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

شرح وظيفه واحد دبيرخانه از بين بردن افت سرعت كامپيوتر پاورپوینت شمع کوبی گزارش كارآموزي زراعت (جهاد كشاورزي شهرستان مه‌ولايت (فيض‌آباد) ) نقشه ی خطوط همدمای استان اصفهان