👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

کارآفرینی آجر ماشینی بررسی موضوع فیبر نوری پاورپوینت مسجد گوهر شاد وفیلم خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري فیلم آموزشی بررسی ارتعاش سیم ویولون در کوک های مختلف