👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق آلودگي محيط زيست

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق آلودگي محيط زيست

بخشی از متن:

آلودگي عبارت است از : وارد کردن مواد يا انرژي (مثلاً به صورت حرارت) به وسيله ي آدمي درمحيط زيست ؛ به طوري که درنتيجه ي اين کار، منابع حياتي يا سلامتي انسان درمعرض خطرقرارگيرد.ماده ي آلوده کننده وقتي به اين نام موسوم مي‌شود که مقدارآن درمحلي که نبايدموجودباشد نابه هنگام افزايش يابد؛ مثلاً فسفات ونيتروژن ازجمله موادمورد نياز هرموجودزنده است. اين مواد در فاضلاب هاي شهري (پاک کننده ها) و فاضلاب هاي کشاورزي ( به صورت کود) به مقدارزيادموجوداست ودرصورتي که به رودخانه ها ودرياچه ها ومخازن آب راه مي يابند، باعث رشد سريع گياهان آبزي از جمله جلبك ها مي شوند، ازدياد جلبك ها باعث كاهش اكسيژن آب، نامناسب شدن محيط براي ماهيها ، آلودگي آب وبالاخره مرگ آبزيان ومشکل شدن تصفيه ونامناسب شدن آب براي آشاميدن مي شود. پس در اين مثال ازدياد نيتروژن وفسفر درمحلي که نبايد موجودباشد، باعث آلودگي شده است.

يکي ديگر از آلوده کننده هاي محيط زيست آفت کشها هستند که براي از بين بردن آفت هاي کشاورزي وحشرات وساير حيوانات موذي خانگي به کار برده مي شوند.

آلودگي هوا: هوانيز توسط انسان به گونه هاي مختلف آلوده مي شود. دود وذرات سمي حاصل از اگزوزاتومبيل ها، دودکش کارخانه ها ونيروگاه ها ووسايل توليد حرارت مانند بخاري،شوفاژ، آبگرمكن وسوزاندن زباله ها درآلودگي هوا سهم به سزايي دارند.

اکنون بايد هواي آلوده را تعريف کنيم، درحالي اين نکته را در نظر داريم که درشرايط طبيعي مواد بسياري وجوددارند که اگر از مقدار تعيين شده دراستانداردهاي کيفيت هوا بيشتر باشند، سمي خواهند بود. ما معيار آلودگي رامبنا قرار مي دهيم ، خواه يک ماده ، اثري قابل اندازه گيري انسان ،گياه، مواد ديگر، و (يا) حيوان داشته باشد يا نداشته باشد.موادآلوده کننده به ندرت از ارتفاع 700 متربالاتر مي روند. مقدارکل اين مواد درسراسر جهان، حدود300-250 ميليون تن است وغلظت متوسط آنها حدود 3ppm مي رسد.اما، به علت نفوذ آهسته ي آنها وعبور کند از موانع طبيعي اطراف،ممکن است غلظت آلودگي دريک منطقه افزايش جدي پيدا کند.

شش آلوده کننده ، اصلي سبب آلودگي هوا مي شوند. اوزون گازي است که دراثربعضي از واکنش هاي 5 ترکيب آلوده کننده ي ديگر در جو تشکيل مي شود. مجموعاً، شش ترکيب آلوده کننده عبارتند از:

👇محصولات تصادفی👇

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مهران کتاب- چیلر و انواع آن- در 80 صفحه دانلود کتاب آشنایی با دایرکت ایکس DirectX بررسی همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي بهمراه پرسشنامه گیر بکس همراه موتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا