👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهران (واقع در استان ایلام)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهران (واقع در استان ایلام)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهران

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب پاورپوینت نظریه پردازان جهانی مرمت شهری موقعیت جغرافیایی و انسانی شهرستان کرج شیپ فایل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پلدختر (واقع در استان لرستان)