👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شهرهای نخستین طرح توجیهی تولید گوشت شتر مرغ پروژه مهندسي نرم افزار 1 - سيستم كتابخانه آشنایی با رشته مهندسی عمران شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائم شهر (واقع در استان مازندران)