👈 فروشگاه فایل 👉

شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player

شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player

يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبيه سازي مي کند.استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید درس پژوهی آموزش و راهنمایی نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور اداری به همراه پاسخنامه اجراى احكام و اصول سياسى اسلام نقشه ی بخش های شهرستان ایجرود