👈 فروشگاه فایل 👉

محافظت از وسایل و مدارها

ارتباط با ما

... دانلود ...

محافظت از وسایل و مدارها

عنوان مقاله: محافظت از وسايل و مدارها

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

● مقدمه

● خنك سازي و گرماگير ها

● حفاظت ولتاژ با ديودهاي سلنيوم ومقاومتهاي متغير اكسيد فلزي

● حفاظت جريان

● استفاده از فيوز

* مقدمه:

'به خاطر پروسه بازيابي معكوس عناصر قدرت و عمل كليد زني هنگام وجود اندوكتانس در مدار ، ولتاژهاي گذرا در مدارهاي مبدل رخ مي دهند . حتي در مدارهايي كه به دقت طراحي شده اند ، ممكن است شرايط خطاي اتصال كوتاه وجود داشته باشد كه منجر به عبور جريان خيلي زياد از قطعات ميگردد . گرماي توليدي ناشي از تلفات در يك عنصر نيمه هادي بايد به طور موثر و كار آمدي از بين رود تاقطعه در داخل محدوده گرمايي خود كار كند . كاركرد مطمئن يك مبدل نيازمند آن است كه همواره با فراهم كردن محافظت در برابر ولتاژ زياد ،جريان زياد و گرماي زياد خاطر جمع باشيم كه شرايط مدار هيچگاه از مقدارهاي مجاز فراتر نمي روند . در عمل عناصر قدرت در برابر 1) گرماي زياد به وسيله گرماگيرها 2) dvdt, di/dt زياد به وسيله مدارهاي اسنابر 3 ) سيگنالهاي گذراي بازيابي معكوس ، 4 ) سيگنالهاي گذراي سمت منبع و بار و 5 ) وضعيت خطا ناشي از فيوزها ، محافظت مي شوند.'

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان گزارش كار كارگاه صافكاري (رعايت ايمني و ... در محيط كار) پاورپوینت سازه های کابلی حل تمرین کتاب فیزیک گرمایی و مکانیک آماری رایف واژه و معنی اسطوره