👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

عنوان پایان نامه: بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

فصل اول:

1- معرفي سيستم PROCONT ROL P

1-1- سيستم عيب يابي

2-1- دستگاه POS

2- تجهيزات كنترل و ابزار دقيق

الف- مدول ورودي آنالوگ

ب- مدول ورودي ديجيتال

ج- مدول ورودي سپكنال آنالوگ

د- مدول خروجي ديجيتال

هـ – مدول كنترل آنالوگ و ديجيتال

3- رابط هاي استاندارد

4- سيستم انتقال اطلاعات

1-4- شاهراه ارتباطي

2-4- باس ايستگاه

3-4- ساختار تلگرام

5- سيستم ايمني و حفاظتي قابل برنامه ريزي

6- سيستم مهندسي، طراحي و سرويس EDS

فصل دوم:

معيارهاي ارزيابي و اولويت بندي

اتاق كنترل مركزي

پانل كنترل واحد (UCB)

سيستم انتقال اطلاعات و مدارهاي واسط (باس و شبكه)

سيستم هاي جنبي و پشتيبان DES

مشخصه هاي سازندگان

مشخصه هاي ساختار سيستم هاي بررسي شده

اختصاص امتياز براي معيارهاي ذكر شده

بررسي سيستم هاي بررسي شده از نظر فني

مزاياي ABB

فصل سوم:

سيستم هاي كنترل گسترده Des

1-3- با مقدمه، تعريف و تاريخچه

2-3- كنترل گسترده

سيستم هاي كامپيوتر مركزي دوگانه

الزامات اساسي در سيستم كنترل گسترده

طراحي ورودي و خروجي

1- الزامات ورودي و خروجي

2- روش هاي ورودي و خروجي

واحد كنترل محلي

زبان هاي برنامه نويسي كنترلي

واسطه هاي اپراتور

نظارت پروسه

كشف موارد غير عادي

كنترل فرايند

ثبت نتايج فرايند

عمليات معمول در واحد LCU در ايستگاه هاي جديد

اعلام كننده هاي هوشمند

انتخاب مولفه هاي ايستگاه

فصل چهارم:

معرف نرم افزار شبيه سازي DCS

برنامه نويسي به روش شيء گرا

الف- اشياء

ب- كلاسها

ج- وراثت

دلايل استفاده از روش شيء گرا

تسهيل و نگهداري

بهره گيري از حالت هاي عمومي

كم كردن پيچيدگي

طراحي نرم افزار

شرح نرم افزار

چگونگي استفاده از برنامه

محاسبات و كنترل فرايند سيستم

صفحه هاي نمايشي اپراتور

صفحات نمايشي برنامه

گرايش هاي آماري

شرح بعضي جزئيات

تعريفل توابع عملياتي مورد استفاده در برنامه

توابع ايجاد كننده خروجي هاي Plant

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با ترانس جريان پاورپوینت ضوابط طراحی مخازن وزنی ثابت های عددی بررسي BOM مهندسي و رفع نيازهاي هر قسمت به BOM خاص آن قسمت، شركت ايران خودرو ديزل بررسی فرآیند بودجه بندی جامع