👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با كارخانه لامپ پارس شهاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنایی با كارخانه لامپ پارس شهاب

عنوان مقاله: آشنایی با كارخانه لامپ پارس شهاب

قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:

كارخانه لامپ پارس شهاب (سهامي خاص )

(تحت پوشش سازمان صنايع ملي )

سال تاسيس 1348

سال بهره برداري 1350

مساحت كل 45000 متر مربع

مساحت زير بنا 26000 متر مربع

شركت لامپ پارس شهاب كه بزرگترين شركت توليد كننده لامپهاي رشتهاي ومهتابي در ايران است در سال 1348 با سرمايه گذاري اوليه 195 ميليون ريال تاسيس ودر سال 1350 اقدام به بهره برداري نمود .

تعداد خطوط اين شركت عبارتند از :

الف – دوخط توليد لامپ رشتهاي

ب – يك خط توليد لامپ مهتابي

ج- يك خط توليد حباب لامپ معمولي

د- يك خط توليد حباب لامپ مهتابي

ه- واحد ساخت سرپيچ لامپهاي رشته اي ومهتابي

با توجه به كشش بازار ونياز بازار تعداد خطوط توليد لامپ هاي رشته اي ومهتابي بشرح زير افزايش يافت :

الف – در سال 1354 دو خطلامپ رشته اي ويك خط لامپ شمعي وواحد توليد فلامنت

ب – در سال 1358 دو خط لامپ رشته اي

ج- در سال 1358 يك خط لامپ مهتابي

ظرفيت توليد كارخانه در بدو تاسيس عبارت بود از :

الف – 1800 هزار عدد لامپ رشته اي درسال

ب – 3456 هزار عدد لامپ مهتابي در سال

مالكيت شركت تا پايان 1358 متعلق به بخش خصوصي بود واز اين تاريخ طبق قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران ، شركت تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران قرار گرفت و مديران منتخب سازمان از سال 58 رسماعهده دار اداره شركت گرديدند .

اين شركت داراي واحد هاي مختلف توليدي ، خدماتي وادار ارياست كه ذيلا به شرح مختصر هر واحد پرداخته مي شود :

الف – امور توليد :

اين امور شامل قسمتهاي توليد شيشه لامپهاي رشته اي ومهتابي ، قسمت توليد سر پيچ لامپهاي رشته اي ومهتابي ،قسمت توليد فيلامنت ، قسمت ساخت ساخت لامپ رشته اي ، قسمت ساخت لامپ مهتابي وقسمت بسته بندي وقسمت تاسيسات وانرژي است .

1- قسمت شيشه سازي :

اين قسمت داراي يك مجموعه آماده سازي مواد ( شامل سنگ شكن ، الك ، دستگاههاي توزينو و مخلوت كن ) ودو كوره ذوب است كه يك كوره به خط توليد حباب لامپ رشته ايو كوره دوم به خط توليد حباب لامپ مهتابي اختصاص يافته است . ظرفيت توليد خط حباب لامپ رشته اي روزانه 80 هزار عدد حباب باب با قطر 60 ميليمتر وظرفيت توليد خط توليد حباب لامپ مهتابي روزانه 16 هزار عدد حباب مهتابي برايلامپ 40 وات است .

طراحي قسمت وكوره ها وخطوط توليد وماشين آلات مربوطه را توشيباي ژاپن انجام داده واين قسمت از بدو تاسيس تاكنون گسترش نداشته است وباين دليل در اين زمينه ميزان توليد حدود 50 درصد ميزان نياز كارخانه مي باشد.

مواد اوليه دراين قسمت شامل سيليس ، فلدسپات ، دولوميت ، كربنات سديم ، آهك ،نيترات سديم ، اكسيد ارسنيك واكسيد آنتيموان است كه فقط سه قلم آخر وارداتي است واز نظر درصد وزني بيش از 95 درصد مواد مصرفي اين قسمت از داخل كشور تامين مي گردد.

جمع پرسنل اين قسمت 95 نفر است .

2- قسمت سرپيچ :

اين قسمت با توليد سرپيچ براي انواع لامپهاي رشته اي ( بجز لامپ هاي شمعي ) ولامپهاي مهتابي مجموع نياز كارخانه را با اين اقلام تامين مي كند وظرفيت توليد روزانه 120 هزار عدد سر پيچ لامپ معمولي و 50 هزار عدد سر پيچ لامپ مهتابي را دارد .

واحد هاي مختلف اين قسمت عبارتند از :

(الف) واحد توليد قطعات سرپيچ لامپ رشته اي با 5 دستگاه ماشين پرس به قدرتهاي مختلف .

(ب) واحد كوره و مونتاژ سر پيچ لاميهاي رشته اي

(ج) واحد كوره ومونتاژ سر پيچ لامپهاي مهتابي

(د) واحد شستشو

(ذ) واحد بازديد وبازرسي

اين قسمت كلا داراي 47 نفر پرسنل مي باشد . مواد اوليه مورد مصرف اين قسمت ورق آلومنيم ،برنج و بكلايت به ضخامت هاي استاندارد مي باشد .

3- قسمت فلامنت :

اين واحد در دو شيفت كاري ، توليد فيلانت لامپهاي رشته اي مورد نياز كارخانه را بعهده دارد . ظرفيت توليد روزانه اين 150 هزار عدد فيلانت است وشاغل 86 ماشين پيچش اوليه ، 21 دستگاه پيچش ثانويه ، 8 دستگاه كوره كربن گيري و 3 دستگاه برش است .جمع پرسنل اين قسمت 39 نفر مي باشد .

مواد اوليه مورد نياز اين قسمت عبارتند از سيم تنگستن وسيم موليبدن با قطرهاي استاندارد .

4- قسمت ساخت لامپ رشته اي :

اين قسمت داراي هفت خط توليدي بشرح زير مي باشد :

(الف) - يك خط سرعت متوسط براي توليد لامپهاي 150و 200.

(ب) – 5 خط سرعت زياد HS براي توليد لامپهاي باتوان 100 وات وكمتر .

(ج) يك خط توليد لامپ شمعي

جمع ظرفيت توليد اين واحد با در نظر گرفتن سرعت ومقدار شيفتهاي كار ، روزانه هزار عدد مي باشد . كل پرسنل اين قسمت 240 نفر ميباشد.

قسمت عمده ماشين آلات اين قسمت ساخت شركت بدلكس انگلستان مي باشد.

مراحل كار هر يك از خطوط اين واحد بقرار زير است :

    مرحله توليد فلز

مرحله توليد استم

مرحله توليد مائونت

مرحله جوش دادن وتخليه

مرحله نصب سرپيچ

مرحله كنترل

مواد اوليه عمده مورد نياز اين قسمت عبارتند از :

    اسم تيوپ كه لوله شيشه اي سرب دار است ووارداتي است .

اگزوز تيوپ كه لوله شيشه اي سرب دار است ووارداتي است .

ولدز كه شامل قطعات فلزي با آلياژهاي مختلف است ووارداتي است .

آنكاواير كه از جنس موليبدن ووارداتي است .

حباب شيشه اي كه در قسمت شيشه همين كارخانه توليد مي شود وكسري ان از خارج وارد مي شود .

فيلامنت با وات هاي مختلف كه در قسمت فيلامنت اين كارخانه توليد مي شود .

سرپيچ كه در قسمت سرپيچ سازي اين كارخانه توليد مي شود .

گاز نيتروژن كه از خارج وارد ميشود .

گاز آرگون كه وارداتي است واخيراً در داخل هم توليد ميشود.

لحيم كه وارداتي است واخيرا درداخل هم توليد مي شود .

محلول كوتر كه وارداتي است .

سمت براي چسباندن سرپيچ به لامپ كه اكثرا وارداتي است ....

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق در مورد آریوبرزن دانلود تحقیق در مورد دکتر محمد نمازی جزوه راهسازی آهن و فولاد بررسی هيپنوتيزم