👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با شرکت فنی و مهندسی (عمران)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنایی با شرکت فنی و مهندسی (عمران)

عنوان مقاله: آشنایی با شرکت فنی و مهندسی (عمران)

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

مدير عامل شرکت

بخش طراحی

بخش محاسبات

بخش اجرايی

ستون اول: شماره گذاری

ستون دوم: شرح عمليات

ستون سوم: کد عمليات

ستون چهارم، پنجم، ششم و هفتم(طول و عرض وارتفاع)

ستون هشتم: مساحت يا حجم

ستون نهم: قيمت

ستون دهم: قيمت کل

* بخشی از ابتدای مقاله:

شرکت فنی و مهندسی (عمران) شرکت ساختمانی می باشد که به طور کلی طراحی ساختمان،محاسبات،اجرا ونظارت ساختمان را بر عهده دارد.

در چنين شرکتی هميشه کارهای اجرايی صورت نمی پذيرد فقط زمانی اين عمل انجام می شود که نياز به محاسبه ی جريمه ها و زمان بندی می باشيم.

اساساً ميزان دقيق هزينه ها بعد از اجرا بدست می آيد که اين ميزان برای جداول متره برآورد بدست می آيد. به طور کلی در اين جدول هر مرحله از سازمان که پيش می رود در آن يادداشت می شود و به عنوان يک سند نگهداری می شود.

نگاهی می اندازيم به فعاليت مهندسين و مسئولان شرکت:

مدير عامل شرکت:

از آنجايی که تمام مسئوليت ها در قبال ايمنی ساختمان ،اجرای ضوابط و قوانين با مدير عامل شرکت است.مدير عامل بايد محاسبات و طرح را چک کند بر اين اساس که طرح ارائه شده را بررسی می کند و اگر نواقصی داشته باشد برطرف می کند به همين ترتيب محاسبات را بررسی می کندتا از لحاظ فنی پروژه دچار مشکل نشود همچنين چون سود و زيان مالی شرکت مستقيماً متوجه مدير عامل می شود بايد روی مسائل مالی هم کنترل داشته باشد تا هزينه ها و در آمدها بر اساس روال ،به طور مرغوب باشد.

مدير عامل از جانب و نمايندگی خود فردی را به عنوان مهندس ناظر تعيين می کند که هرز گاهی بر سر پروژه برود تا از روال صحيح اجرا بر طبق محاسبات يقين حاصل نمايد .

بخش طراحی:

گفتيم که يکی از فعاليت های ساختمانی طراحی می باشد.

اولين قدم در اين بخش آگاهی کامل از ضوابط می باشد.برای طراحی پروژه ها بايد ضوابط شهرداری آن را قبلاً از شهرداری گرفته و بر اساس ضوابطی که ارائه می شود طراحی را بايد انجام داد چون هر منطقه از شهرداری ضوابط مخصوص به خود را دارا می باشد که بر اساس خاک منطقه ،عرض خيابان اصلی و عرض کوچه ها برآورد می شود.

طراحی يک کار ذوقی و سليقه ای می باشد که امروزه با استفاده از نرم افزارهايی مانند اتوکد و ...انجام می شود.

در کشورما روال به اين ترتيب است که بعد از گرفتن ضوابط يک طرح اوليه که به آن نقشه ی شهرداری هم می گويند ارائه می شود وپس از تأييد شهرداری معمولاًطرح ديگری به عنوان طرح اجرايی که ممکن است کمی مسائل خارج از ضوابط داشته باشد ارائه می گردد و در اختيار بخش محاسبات قرار می گيرد...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با آهک تعـدد جـرم نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تفت فهرست بهای تحت اکسل راه 94 کارآفرینی در منزل