👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR)

Operations Research In Engineering Management

October 15, 2005 By David Nguyen & Paul Lin

For Engineering Management ENGR 801

مدیریت فنی ENGR801

تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیات (OR)

تحقیق در عملیات در قرن سوم زمانی که شاهHieron ازArchimedes خواست که وسیله ای برای شکستن محاصره دریایی روم تدبیر کند اقداماتی داشته است اما نمونه ای روشن OR (تحقیق عملیاتی) در طی جنگ جهانی اول مشهود بود ، زمانی که سیاستمداران سعی داشتند عملیات ارتش را بقانون ریاضی تجزیه و تحلیل کنند . جنگ جهانی دوم آغاز تحقیقات عملیاتی را به عنوان یک تحقیق سازمان دهی شده مشخص می کند . بریتانیا اولین کشوری بود که OR را مورد استفاده قرار داد زیرا از قبل یک سازمان دهی OR داشتند . و نهایتا در ماههای بعد زمانی که نیروهای ارتش هوائی و دریایی ....

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزش نرم افزار قدرتمند SPSS آمار قسمت دوم پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی استاندارد ASTM بخش Iron and steel products زیر مجموعه Steel-palte , sheet , strip , wire , stainles دانلود گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌