👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 217

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول

1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2

2- انواع اوراق قضایی 5

3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 7

اصطلاحات 9

فصل دوم : شعبه حقوقی

4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده 11

5- مطالبه وجه چک 14

6- مطالبه نصف مهریه 17

7- مطالبه وجه چک 20

8- خلع ید23

9- الزام به تنظیم سند خودرو26

10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه 28

11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه 30

12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 34

13- صدرو حکم به فروش باغ36

14- مطالبه مهریه 38

15- گواهی حصر وراثت41

16- فسخ نکاح43

17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی 46

18- ابطال رأی کمیسیون 49

19- مطالبه اجور معوقه 51

20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه 53

21- استرداد چک 55

22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر 57

23- فسخ معامله 58

24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

مغازه 60

25- دادخواست اجرت المثل 62

26- دادخواست اثبات وقوع بیع 64

27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض 66

28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه 68

29- الزام به پرداخت سهم الشرکه 70

30- اخذ شناسنامه 72

31- فرزند خواندگی 74

32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی 76

33- ابطال سند سجلی 78

34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80

35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج82

36- تغییر نام فرزند 84

37- تعدیل اجازه بها 86

38- تنفیذ وصیت نامه 89

39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی 91

40- انتقال سند93

فصل سوم

41- مطالبه وجه 95

42- حضانت فرزند 97

43- تخلیه 99

44- استرداد جهیزیه 101

45- اجرای قرار تأمین خواسته 104

46- دستور موقت106

47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری 109

48- الزام به ایفاء تعهد 111

49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته 113

50- اجرای مهریه 115

51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد 117

52- مطالبه مهریه 119

53- مطالبه مهریه 121

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه راندینلی پاورپوینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خاکستر برگ بامبو فیلم آموزشی شبیه‌سازی حرکت چرخ‌دنده‌ها در اینونتور گزارش کارآموزی ( ساختمان فولادی ) سیستم کامل حسابداری با اکسل