👈 فروشگاه فایل 👉

سبك اسنادي كودك عادي وكودك عقب مانده ذهني

ارتباط با ما

... دانلود ...

سبك اسنادي كودك عادي وكودك عقب مانده ذهني

     هر ساله ميزان قابل توجهي ازمنابع انساني واقتصادي جامعه به علت عقب ماندگي ذهني دانش آموزان در سنين مختلف به هدر مي رود. هرچند تلاش هاي از قبيل توجه به مسائل بهداشتي وتغذيه نوزادان وجلوگيري از حامله شدن مادران در سنين بالا ، ناسازگاريهاي خوني ، اختلافات هورموني ... انجام مي شودوليکن اين مسئله همچنان يکي از مشکلات اساسي هرجامعه اي  می باشد                                                   

      يکي از مسائلي که درزندگي کودکان عقب مانده ذهني ممکن است زياد باشد مسئله شکست بيشتر درزندگي آنها باشد . درواقع شکست يک پيامد منفي است که اگر بطور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگيزه در افراد شود بخصوص اگر اين فرد عقب مانده ذهني باشد که باعث ارزشيابي نادرست آنها از خود وناديده گرفتن تواناييهاودر نتيجه احساس ضعف وناتواني در آنها ميگردد.                           

     عوامل زيادي در موفقيت وشکست دانش آموزان دخالت دارند وطبق تحقيقات   انجام شده يکي از اين عوامل نحوه اسناد دادن آنها مي باشد بدين معني که اسناد  نامطلوب منجر به کاهش انگيزش در آنها مي شود. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزش است که هدف آن بررسي شيوهايي است که افراد ،رويدادها وحوادث راتعيين کرده وبه دنبال روابط روابط علتومعلولي بين آنها هستند. (هاروي ، ويري

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-اصول شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان منطقی هیجانی عاطفی- در 43 اسلاید-powerpoin- درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت پاورپوینت حافظه و انواع آن در كامپيوتر طرح توجیهی طرح اوليه کيت cng خواص اصلي انرژي پنيوماتيك