👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد

به دلیل آنکه مترو از هیچ گونه نور طبیعی نمی تواند استفاده کند بحث روشنایی و طراحی آن از اهمیت زیادی برخوردار است . روشنایی بایستی رضایت بخش باشد تا پرسنلی که در ایستگاه مشغول کار هستند دچار خستگی چشم، سر درد و نقص در بینایی نشوند وهمچنین مسافران در مدت زمانی که در ایستگاه هستند احساس خستگی ننمایند .

دراین پروژه به بیان انواع تاسیسات در مترو به خصوص محاسبات شدت روشنایی ، روشنایی اضطراری ،تعیین سطح مقطع کابل ها ، چگونگی استفاده از فیوزها و کلیدها و مشخصات الکتریکی آنها می پردازیم .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی کارآفرینی دانشجویان نظریه های يادگيري بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج بررسی تکنولوژی تولید ماکارونی پلان معماري اتوكد طرح 55