👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عنوان صفحه

فصل اول...................................1

مقدمه.....................................2

بیان مسئله...................................................4

موضوع تحقیق......................................................5

فرضیات تحقیق.....................................................5

هدف تحقیق..............................................6

ویژه کردن موضوع.........................................7

اهمیت وضرورت تحقیق...............................................7

تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها...............................................8

فصل دوم.................................................10

مبانی نظری تحقیق.................................11

ادبیات تحقیق..........................12

نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی...............................13

فصل سوم.............................................................17

روش اجرای تحقیق.........................................................18

ابزار گردآوری اطلاعات............................................18

روش وشیوه ی نمونه گیری...................................19

جامعه آماری....................................................19

تعیین حجم نمونه.............................19

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات................................19

فصل چهارم.................................................21

ارائه یافته ها...............................................21

فصل پنجم.................................37

تجزیه وتحلیل یافته .....................................37

فصل ششم...........................44

نتیجه گیری..........................45

پیشنهادات..................................55

منابع و موأخذ........................56

پیوستها............................................57

پرسشنامه.........................................58

جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه)...................................60

فهرست جداول

جدول4-1.........................................22

جدول4-2......................................23

جدول4-3...............................24

جدول4-4..................................25

جدول4-5..................................26

جدول4-6................................27

جدول4-7............................................28

جدول4-8.............................29

جدول4-9.......................................30

جدول4-10...............................................31

جدول4-11.........................................32

جدول4-12........................................33

جدول4-13...................................34

جدول4-14.......................................35

جدول4-15..........................................................36

جدول5-1.........................................38

جدول5-2...........................................39

جدول5-3........................................40

جدول5-4...........................................41

جدول5-5...........................................42

جدول5-6......................................43

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-کاربرد آسفالت و بتن رنگی در ساختمان- در 35 اسلاید-powerpoin-ppt گزارش کار آموزی رشته مهندسی کشاورزی _ گیاهپزشکی گزارش كار آموزي كامپيوتر جديدترين گزارشكار آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سر پل ذهاب (واقع در استان کرمانشاه)