👈 فروشگاه فایل 👉

جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری

مقدمه:

از برنامه‌ها و راهبردهاي اصلي در برنامه‌هاي مديريت شهري و حصول به مديريت شهري كارآمد و مؤثر، ايدة نهادينه‌سازي مشاركت و حضور مستقيم مردم در فرآيند اداره و مديريت شهرها بوده است كه در جوامع مختلف به اشكال گوناگون و روش‌هاي گاه متفاوت، قابل مشاهده مي‌باشد.

بنابراين يكي از الگوهاي ياد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ريزي و مديريت شهرها، دعوت و جلب مشاركت مردم براي تهيه برنامه‌هاي شهري، مديريت و اداره امور آنها است كه نقطه اوج اين مشاركت و همكاري و مصداق عيني آن تشكيل انجمن‌هاي شهر و استفاده از حضور مفيد و مستقيم منتخبين مردم و مشاركت عامه شهروندان، سازمان‌هاي ذيربط و متخصصان امور شهري در حل و فصل كليه مسائل و مشكلات شهر بوده است، كه مي‌توان از آن به عنوان مديريت نوين شهري نيز ياد كرد و شوراهاي اسلامي شهر را مصداق بارز اين نوع مديريت در ايران مي‌دانيم.

با در نظر گرفتن سير طبيعي و تاريخي تكوين مديريت شهري در شهرهاي ايران كه مي‌توان آن را با تشكيل بلديه و انجمن‌هاي شهر در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعريف نمود، شايد بتوان چنين بيان كرد كه مديريت شهري و انجمن‌هاي شهري و به عبارت امروزي شوراهاي اسلامي شهرها در جهت بهبود وضعيت كالبدي ـ فضايي شهرها مي‌بايست تلاش‌هاي ارزشمندي را انجام دهند. و اين بدين معناست كه حق تبيين سرنوشت مردم به دست خودشان و مشاركت مردم در تمامي اموري كه به زندگي جمعي‌شان مربوط مي‌شود، به عنوان حق طبيعي مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تبلور آرمان‌هاي يك ملت بزرگ و انقلاب عظيم رسالت خود را اين دانسته كه، در جهت گسستن استبداد، موجبات سپرده‌شدن سرنوشت مردم بدست خودشان را فراهم ساخته و زمينه‌ساز مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در تمام مراحل تصميم‌گيري سياسي و سرنوشت‌ساز باشد.

اصل وجود شوراهاي اسلامي نيز از همين رويكرد در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. مسلماً در فراز و نشيب‌هاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي، كشورها و دولت‌ها با بحران روبرو مي‌شوند. وجود شوراهاي اسلامي شهر و روستا با ايجاد يك روحيه جمعي، همدلي و همفكري سد محكمي در برابر حوادث و بحران‌ها به وجود مي‌آورد كه بدين‌سان در بيستمين انتخابات سراسري در بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران با عنوان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اين مهم كه بيست سال مردم نيز در انتظار تحقق‌يافتن آن بودند به وقوع پيوست.

بدين‌ترتيب شوراهاي اسلامي شهر به عنوان يك نهاد در اداره امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهرها مسؤول گرديد و موظف به ايفاي نقش شد و مي‌رود كه در ساختار سيستم مديريت شهري ايران جايگاه خود را پيدا نمايد.

فهرست :

1

مقدمه

4

تعريف شهر

5

تعريف مديريت

6

مديريت شهري

8

تمركززدايي و انواع آن

8

عدم تمركز سياسي

10

عدم تمرکز اداري

11

سابقه نهادهاي شهري ايران

12

انجمن‌هاي شهر در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

16

شوراي اسلامي شهري به مديريت شهري مشاركتي

19

جايگاه شوراي اسلامي شهر و مشاركتهاي مردمي و قانون اساسي

23

اهداف شوراها

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحقیق در مورد اجرای ساختمان های اسکلت فلزی کتاب دوره کامل لانگمن جهت آمادگی شرکت در آزمون تافل کاغذی و کامپیوتری کاربرد بالقوه نانولوله‌ های کربنی در گندزدایی آب نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان یزد تحقيق تاریخ ادبیات