👈 فروشگاه فایل 👉

نمایش کد BCD 2 رقم صحیح + 2 رقم اعشار روی 4 عدد نمایشگر هفت قسمتی مالتی پلکس شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمایش کد BCD 2 رقم صحیح + 2 رقم اعشار روی 4 عدد نمایشگر هفت قسمتی مالتی پلکس شده

در این پروژه قصد داریم عددی 4 رقمی(به عنوان مثال 2 رقم صحیح و 2 رقم اعشار) که بصورت کد BCD دریافت کرده ایم را بر روی 4 عدد نمایشگرهای هفت قسمتی نمایش دهیم.

شرایط:

• همان طور که می دانیم هر کد BCD،4 بیت لازم دارد. لذا برای انتقال 4 رقم نیاز به 16 بیت داریم. برای کاهش پین های مصرفی این انتقال در دو مرحله انجام می گیرد:

1. در لبه بالا رونده Read_CLK 8 بیت اول.

2. در لبه پایین رونده Read_CLK 8 بیت دوم.

• هر نمایشگرهای هفت قسمتی نیاز به حداقل 7 بیت برای نمایش ارقام می باشند که برای نمایش 4 رقم نیاز به 28 پین داریم اما برای کاهش پین های مصرفی از روش مالتی پلکس و باس مشترک استفاده کرده ایم که با فرکانس کلاک Display_CLK در هر لحظه فقط یکی از نمایشگرها فعال است.

و....

👇محصولات تصادفی👇

اقدام پژوهی بهبود روابط انسانی در آموزشگاه كاربرد نانوفناوري در صنايع الكترونيك بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر پژوهش یک بررسي رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تحقيق بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی