👈 فروشگاه فایل 👉

کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب

.......................................

کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب

برای اجرای برنامه ابتدا مقادیر دلخواه تابع، حدود و میزان خطا مورد نظر را با مقدار پیش فرض جایگزین نمایید. و سپس شبیه سازی را در نرم افزار متلب Run نمایید.

خروجی های برنامه نقطه بهینه، مقدار تابع هدف در نقطه بهینه و تعداد تکرار ها است.

.......................................

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب آنالیز رگرسیون خطی Montgomery - ویرایش پنجم پروژه و تحقیق- آسیب های روان ‏شناختى اينترنت و راه کارهای پیشگیری از آن - در 54 صفحه-docx آشنایی با شبکه های انتقال و توزیع برق شبیه سازی اینورتر منبع امپدانسی در سیمولینک متلب شیپ فایل رده های خاک استان هرمزگان