👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله خشخاش (تركيبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله خشخاش (تركيبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

خشخاش گياهي است علفي و يك ساله به ارتفاع ۵/۰ تا۲ متر و داراي ساقه‌اي قائم، منشعب، بي‌كرك (در بعضي نمونه‌ها خشن) سبز رنگ كه از ماده‌اي مومي شكل مستور گشته است. برگها منفرد، متنوب با رنگ سبر غبار آلود و داراي تقسيمات عميق دندانه‌دار كه در برگهاي فوقاني اين بريدگيها عميق‌تر و نامنظم تر مي‌شوند. قاعده پهنگ داراي وضعي است كه قسمتي از ساقه را فرار مي‌گيرد، برگها فاقد دمبرگ مي‌باشند.

گلهاي درشت و زيباي آن در واريته‌هاي مختلف به رنگهاي سفيد يا قرمز مايل به بنفش ديده مي‌شوند. اين گلها در روي دملگهاي نسبتاً طويل كه شبيه سر عصا كج شده و بعد از باز شدن گل راست مي‌شوند قرار گرفته‌اند. قطر گلهايي از باز شدن كامل تا ۱۰ سانتي متر هم مي‌رسد. تعداد كل در هر بوته ۱-۱۷ الي ۱۵ متغير است.

مقاله زیر به ترکیبات شیمیایی نحوه کشت مراقبت مبارزه با آفات و بیماری ها و ... خشخاش میپردازد

این مقاله برای دانشجویان رشته کشاورزی و گیاهان دارویی تهیه شده است و صرفا مطلبی آموزشی میباشد و استفاده دیگری ندارد

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر بررسی موضوع انقلاب صنعتی حل تمرین کتاب بررسی ساختار در مکانیک سنگ پاریسیو آموزش فارسی و تصویری Photoshop_Cs4 طرح توجیهی تأسيس درمانگاه