👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني

مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم

مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني

مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق

گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري

مبحث اول : نظرات مخالفين

مبحث دوم : نظرات موافقين

گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي

نتيجه‌گيري

ارجاعات

منابع

مقدمه

وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت 'word ' در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 22

👇محصولات تصادفی👇

آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟ کارخانه کابل مسین شیپ فایل شهرهای استان هرمزگان به صورت نقطه ای بررسی پيرامون نصب شبكه نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)