👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداري درباره املاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداري درباره املاک

بخشی از متن:

مقدمه:

اراضی از نظر بهره برداري به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم می شوند.

« اراضی موات » به اراضی گفته می شود که انسان در آن فعالیتی نکرده و سابقه

احیاء ندارد. در آن دخل و تصرف نداشته است و داشتن و نداشتن سابقه

مالکیت نیز دخالتی در صدق عنوان موات ندارد. ضمن آنکه مطابق ماده 3

 'قانون زمین شهري' اراضی موات شهري زمین هایی است که سابقه عمران و

احیاء نداشته باشد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ترور و تروریسم بروکراسی (ماکس وبر) پاورپوینت آشنایی با پروتکل SSL‎ مقاله حسابداری، متن ترجمه به فارسی + متن لاتین اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور