👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کار آموزی رشته مهندسی کشاورزی _ گیاهپزشکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کار آموزی رشته مهندسی کشاورزی _ گیاهپزشکی

شناخت آفات، بیماری¬ها و علف¬های هرز، تعیین پراکنش و آگاهی از چرخه زندگی و بیواکولوژی آنها و در نهایت مشخص نمودن روش¬های مؤثر مبارزه علیه آنها در پیشبرد اهداف و برنامه¬ریزی¬های کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار می¬باشد.

بخش تحقیقات آفت و بیماری¬های گیاهی از سال 1342-1343 تحت عنوان آزمایشگاه آفت و بیماری¬های گیاهی فعالیت خود را آغاز نموده است و با همکاری و هماهنگی مراکز گیاهپزشکی داخلی و بین¬المللی در 4 گروه اصلی آفات، بیماری¬ها علف¬های هرز و مبارزه بیولوژیک، با پیگیری اهداف ذیل انجام وظیفه می¬نماید.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مبانی مديريت در رسانه كارآموزي در نيروگاه گازي شهرستان دورود بررسی روستای برسیان فیلم آموزشی ماشینکاری قطعه سوراخدار و دارای سطوح منحنی در پاورمیل 4 مقاله مرتبط با الگوريتم جهش قورباغه