👈 فروشگاه فایل 👉

مسائل مربوط به امنیت داده ها و حفاظت از حریم خصوصی در رایانش ابری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مسائل مربوط به امنیت داده ها و حفاظت از حریم خصوصی در رایانش ابری

چکیده

به خوبی آشکار است که محاسبات ابری دارای مزایای بالقوه ای می باشد و بسیاری از برنامه ها و داده های سازمانی در حال تبدیل شدن به یک ابر عمومی یا ترکیبی می باشند. اما در برخی برنامه های کاربردی از کسب و کار های بحرانی، سازمان ها و به ویژه شرکت های بزرگ، هنوز هم از رایانش ابری استفاده نمی کنند. از دیدگاه مصرف کنندگان، نگرانی های امنیتی پیرامون رایانش ابری، به ویژه امنیت داده ها و مسائل مربوط به حفاظت از حریم خصوصی، دلیل اصلی در استفاده نکردن از رایانش ابری می باشد. این مقاله یک تجزیه و تحلیل مختصر اما همه جانبه را پیرامون امنیت داده ها و حفاظت از حریم خصوصی در رایانش ابری در تمام مراحل چرخه زندگی داده فراهم می کند. سپس، این مقاله به بررسی برخی از راه حل های کنونی می پردازد. در نهایت، این مقاله، در مورد تحقیقات آینده پیرامون امنیت داده ها و حفاظت از حریم خصوصی در ابر نکاتی را توصیف می کند.

واژگان کلیدی: کنترل دسترسی، رایانش ابری، امنیت رایانش ابری، تفکیک داده ها؛ امنیت داده ها؛ حفاظت از حریم خصوصی

--------

Data Security and Privacy Protection Issues in

Cloud Computing

Abstract

It is well-known that cloud computing has many

potential advantages and many enterprise applications and data

are migrating to public or hybrid cloud. But regarding some

business-critical applications, the organizations, especially large

enterprises, still wouldn’t move them to cloud. The market size

the cloud computing shared is still far behind the one expected.

From the consumers’ perspective, cloud computing security

concerns, especially data security and privacy protection issues,

remain the primary inhibitor for adoption of cloud computing

services. This paper provides a concise but all-round analysis on

data security and privacy protection issues associated with cloud

computing across all stages of data life cycle. Then this paper

discusses some current solutions. Finally, this paper describes

future research work about data security and privacy protection

issues in cloud.

Keywords

access control; cloud computing; cloud computing

security; data segregation; data security; privacy protection.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان پاورپوینت کشت جنین کسب درآمد ملیونی از طریق فروش فایل+کسب درآمد از اینترنت در 7 روز(رایگان) پاورپوینت-سازه های نگهبان و گودبرداری- در 110 اسلاید-powerpoint نظریه بازی