👈 فروشگاه فایل 👉

حروف اضافه رابط بين زمان و مکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

حروف اضافه رابط بين زمان و مکان

بخشی از متن اصلی :

حروف اضافه رابط بين زمان و مکان

حروف اضافه زماني Prepositions of Time : در اين حالت حروف اضافه متداول را با موارد صحيح بررسي مي کنيم :

AT

1- براي لحظه معين و قسمتهاي مختلف روز و شب :

سپيده دوم

at 6 o’clock at sunset

at noon at dawn

at night at sunrise

at midnight

2- براي جشنها و کارهايي که در زمان معين در سال ، ماه، هفته، و لحظه برگزار مي شود :

At Christmas at Easter

at the new year at the week- end

at dinner time at bed time

3- با پاره اي از ترکيبات که مربوط به زمان است :

فلعاً

بالاخره

حداقل

در پايان

در موقع استراحت

در صلح

گاهگاهي

در موقع مطالعه

زودتر از at present

at last

at least

at the end

at rest

at peace

at times

at one’s studies

at the latest در اين لحظه

حداکثر

در وهله اول

در آغاز – در ابتدا

در جنگ

فوراً

در موقع تفريح

در يک لحظه، ضمناً

زماني

هر دفعه at the moment

at most

at first

at the beginning

at war

at once

at leisure

at the same time

at one time

at a time

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 48

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با طرح های فرش دانلود گزارش کارآموزی اداره برق ( قسمت خدمات مشرکین ) شهرستان ابهر پاورپوینت-آموزش برق کشی و قوانين نظارت عاليه برق ساختمان- در 72 اسلاید-powerpoint بوستان سعدي دانلود نقشه بخش های شهرستان نور