👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و فیلم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و فیلم

آرامگاه شیخ صفی الدین و ساختمان های پیرامون آن در سده ی هشتم بنیاد نهاده شده، گر چه به گواهی آثار بازمانده، پیش از روزگار شیخ صفی در آنجا ساختمان هایی بوده است. ولی آنچه امروز دیده می شود از شیوه ی آذری و افزوده های پس از آن شیوه ی اصفهانی است که از شاهکارهای معماری بشمار می رود.

ساختمان های پیرامون آرامگاه یا گنبد الله الله در برگیرنده ی خانقاه چینی خانه، آرامگاه شاه اسماعیل و بی بی آغا ماه منیر، حرم خانه، جنت سراء تالار تنبی و چله خانه می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شوراها و قطع‌نامه‌های جهانی موثر در امر مرمت شهری کارآفرینی کفش شادانپور آشنایی با زبان s7 بررسی عددي و تجربی اثر المانهاي زبري بر میزان انتقال حرارت ازصفحه صاف دما ثابت کلیات دامپروری