👈 فروشگاه فایل 👉

اهمیت پدیده شوری، مکانسیم های مقابله با شوری و مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه در شرایط تنش شوری

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهمیت پدیده شوری، مکانسیم های مقابله با شوری و مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه در شرایط تنش شوری

این فایل متنی به اختصار به این موارد می پردازد:

1-تعریف شوری، 2-اهمیت پدیده شوری، 3-منابع آب و خاک شور ایران و جهان، 4-روابط گیاهان با شوری، 5-هالوفیت ها، 6-مکانیسم های مقاومت به شوری در گیاهان،7- مکانیسم های مقاومت به شوری در هالوفیت ها، 8- انباشتگرهاي يون، 9-دفع كننده هاي يون، 10-آبدار و گوشتي شدن، 11-تعديل اسمزي، 12-رفتار سلول هاي روزنه اي،13-تنظيم جريان آب در درون گياه، 14-تشریح جنس فرانکنیا، 15-تاکسونومی فرانکنیا، 16-اکولوژی فرانکنیا،17- ضرورت کشاورزی شورزیست، 18- اهلی کردن هالوفیت‌ها به عنوان گیاه جدید،19-مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه در شرایط تنش شوری،20-اثر شوری بر رشد طولی، 21-اثر شوري بر سطح برگ، 22-اثر شوری بر وزن تر و خشک اندام هوایی، 23-اثر شوری بر وزن تر و خشک اندام زیر زمینی، 24-اثر شوری بر محتوی نسبی آب برگ

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی پرورش بوقلمون پروژه معماري معاصر بررسي آثار کامران ديبا دانلود طرح توجیهی چسب عايق بندی خودرو پلان معماري اتوكد طرح 25 پاورپوینت سمینار درس روش تولید