👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي در سازمان‌هاي دولتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي در سازمان‌هاي دولتي

چكيده

فساد اداري- مالي طبق تعريف سازمان شفافيت بين المللي آن دسته از فعاليت‌هاي کارکنان و مسئولان دولت را شامل مي‌شود که اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کننده) يا به شخص ديگر باشد. تحقيقات متعددي توسط محققين در خصوص تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه نظريات مختلف صورت گرفته است، ولي بسياري از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختي، روانشناختي، حقوقي، سياسي و اقتصاد جامعه به تبيين موضوع پرداخته و بررسي‌هاي انجام شده در خصوص عوامل درون ‌سازماني موثر بر فساد اداري - مالي در مقايسه با آن‌ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری - مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشه­های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می­یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پيشگيري از تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازي محيط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازي محيط سازماني تأثير دارد که يکي از اساسي ترين آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن اين است که محور و قالب سالم سازي سازمان، انسانهاي سازماني هستند. بنابراين اگر انسانهاي سازمان سالم و پرورش يافته گردند، کار سالم سازي محيط سازماني سريعتر انجام ميشود و بصورت يک فرآيند مداوم در مي آيد.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

1- بيان مساله

اهميت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف فرعي

هدف اصلي

2- ادبيات و مباني نظري پژوهش

تخلفات اداري

مصاديق فساد اداري - مالي

مصاديق تخلف اداري

مصاديق فساد اداري

بخش دوم: ديدگاه‌هاي نظري و رويکردهاي تئوريک در مورد فساد

ديدگاه اخلاق‌گرايان

سؤال‌هاي پژوهش

سؤال‌هاي فرعي

بحث و نتيجه‏گيري

پیشنهادات جهت انجام پژوهش های آتی :

فهرست منابع:

👇محصولات تصادفی👇

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی برق 25 درصد دوم تحقيق تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه (واقع در استان گیلان) شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)