👈 فروشگاه فایل 👉

توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را تخصیص نامناسب منابع به گروهی و محروم ساختن دیگران و نیز به کار نگرفتن توان انسان در بهره برداری از منابع طبیعی می داند. بدین سبب برای از میان بردن مشکل اول، بر توزیع مناسب درآمد تأکید می ورزد و برای رفع مشکل دوم، درجهت ایجاد انگیزه های کار و تلاش گام برمی دارد. مطلوب نهایی اسلام در توزیع درآمد، مواسات و ایثار است.[12]

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی واحد رايانه سیستم آموزش و پرورش پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی آزمون ها در روانشناسی کار بررسی خلاصه ایی ازکودکی تا رحلت امام خميني (ره) بررسی تاثیر انواع تبلیغات بر صنعت گردشگری