👈 فروشگاه فایل 👉

اساس موتورهاي القايي AC

ارتباط با ما

... دانلود ...

اساس موتورهاي القايي AC

قسمتی از متن :

موتورهای القایی AC عمومی ترین موتورهایی هستند كه در سامانه های كنترل حركت صنعتی و همچنین خانگی استفاده می شوند.طراحی ساده و مستحكم , قیمت ارزان , هزینه نگه داری پایین و اتصال آسان و كامل به یك منبع نیروی AC امتیازات اصلی موتورهای القایی AC هستند.انواع متنوعی از موتورهای القایی AC در بازار موجود است.موتورهای مختلف برای كارهای مختلفی مناسب اند.با اینكه طراحی موتورهای القایی AC آسانتر از موتورهای DC است , ولی كنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهای القایی AC نیازمند دركی عمیقتر در طراحی و مشخصات در این نوع موتورهاست.

این نكته در اساس انواع مختلف , مشخصات آنها , انتخاب شرایط برای كاربریهای مختلف و روشهای كنترل مركزی یك موتورهای القایی AC را مورد بحث قرار می دهد.

فهرست مطالب :

مقدمه

اصل ساخت اولیه و كاربری

استاتور

روتور

سرعت یك موتور القایی

انواع موتورهای القایی

موتورهای القایی تك فاز

موتور القایی AC فاز شكسته

موتور القایی با استارت خازنی

موتورهای AC القایی با خازن دائمی اسپلیت

موتورهای AC القایی استارت با خازن/ كاركرد با خازن

موتور القایی AC با قطب سایه دار

موتور القایی AC سه فاز

موتور قفس سنجابی

موتور با روتور پیچشی

معادله كنترل گشتاور عملكرد موتور

ویژگی استارتینگ

ویژگی عملكرد

مشخصه بار

بارهای با سرعت متغیر و گشتاور ثابت

بارهای با گشتاور متغیر و سرعت متغیر

بارهای با توان ثابت

بارهای با توان ثابت و گشتاور ثابت

گشتاور استارت و دورگیری بالا و در ادامه گشتاور ثابت

استانداردهای موتور

NEMA

IEC

برچسب معمول نام یك موتور القایی AC

نیاز به محرك الكتریكی

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه عکس‌لایه‌باز - گروه الف‌آب گزارشکار آزمایشگاه عملیات واحد استخراج مایع جامد رئاليسم و نقش شخصيت پردازي تأثیر محیط بر رفتار مشتری بررسی تاريخ پوشش زنان در ايران