👈 فروشگاه فایل 👉

گزارشکار جامع آزمایشگاه مقاومت مصالح

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارشکار جامع آزمایشگاه مقاومت مصالح

تکه ای از آزمایش سختی سنجی بر اساس راکول

- عنوان : آزمون سختی راکول

- هدف : بررسی سختی مصالح با استفاده از آزمون سختی راکول

- تئوری :

دستگاه آزمایش سریع با خواندن مستفیم است. این روش برای آزمون های سریع مناسب است،در این آزمون عمق فرورفتگی اندازه گیری شده و مستقیما به وسیله عقربه روی صفحه مدرجی که به طور غیر مستقیم به 100 قسمت تقسیم شده است.چندین مجموعه مقیاس سختی راکول وجود دارد زیرا چند فرورونده و چند نیروی استاندارد برای آزمایش به کار میروند.

فرورونده ها گلوله های فولادی سخت شده کروی با قطر های مختلف یا یک مخروط الماسی با زاویه 120 میباشد.

- هر کدام از مقیاس های سختی راکول با یکی از حروف A,B,C,… مشخص میشوند.

1) Rc: باراصلی 150 کیلوگرم و سنبه مورد استفاده الماسی است و برای مواد سخت مانند فولاد استفاده میشود ، دامنه مفید این مقیاس از 20 تا Rc70 است.

2) Rb: مواد نرم معمولا در مقیاس Bبا گلوله ای فولادی به قطر 0.15cm و بار اصلی 100 کیلوگرم اندازه گیری می شوند دامنه این مقیاس از صفر تا 100Rbاست.

3) Ra: سمبه ای الماسی و بار اصلی 60 کیلوگرم ، که این مقیاس گسترده ترین مقیاس راکول است و برای موادی از برنج آنیل شده تا کاربید های سمانته شده بکار میرود.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع مرکبات پاورپوینت مهارت‌های تنظيم قرارداد بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي ماکت 3 بعدی میمون طراحي وليچر در اتوکد