👈 فروشگاه فایل 👉

مديريت کيفيت فراگير؛ Total Quality Management

ارتباط با ما

... دانلود ...

مديريت کيفيت فراگير؛ Total Quality Management

مديريت کيفيت فراگير Total Quality Management

فهرست مطالب:

سير تحول مفاهيم و نگرشهاي کيفيت

سير تحول استانداردهاي مديريت کيفيت

آشنايي با مدلهاي تعالي سازماني با تمركز بر EFQM

آشنايي با برخي از ابزارهاي مديريت کيفيت فراگير

تجزيه و تحليل شکاف (Gap Analysis)

ابزارهاي كنترل كيفيت آماري (SQC)

گسترش عملکرد کيفيت (QFD)

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی ایران خودرو بررسي فرايندهاي شيرين سازي گاز طبيعي ملی شدن صنعت نفت تحقيق دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان)