👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 100

فصل اول : آشنایی کلی با شهرداری

نمودار سازمانی شهرداری1

پیشگفتار2

مقدمه تاریخچه3

شرح وظایف شهردار4

مدیر اداری مالی5

نمونه وظایف و مسئولیتها6

مسئول خدمات اداری مالی7

وظایف و مسئولیتها7

مسئول خدمات مالی8

شهر سازی : عملکرد9

خدمات شهری10

وظایف و مسئولیت11

کارشناس روابط عمومی12

نمونه وظایف و مسئولیتها12

فصل دوم : امور مالی شهرداری

چارت امور مالی14

امور مالی15

بخشی از آیین نامه ی مالی شهرداری15

بودجه16

درآمد ها17

لیست حقوق و دستمزد18

روشهای کنترل : چرخه ی حقوق و دستمزد19

حسابدار23

وظایف و مسئولیتها23

وظایف مسئولیتهای : کارپرداز24

مبادله ی حسابداری25

فصل سوم : فعالیتهای تخصصی

بستانکاران26

صورت مغایرتها27

تابلو درآمد ها27

هزینه های عمرانی (پیمانکار)29

صورت وضعیت پیمانکاران29

علی الحساب پرداختی29

سپرده : (یا استرداد موقت )30

اصلاح بودجه31

تنخواه گردان (کارپرداز)34

صورت جلسه تحویل چک34

مناقصه39

کارشناس روابط عمومی39

نمونه وظایف و مسئولیتها40

چرخه ی فروش درآمد ها و دریافت ها41

ارسال کالا/ ارائه خدمات43

صدورصورت حساب44

روش های کنترل چرخه ی دارایی های ثابت47

درخواست خرید ایجاد و دارایی های ثابت47

خرید ایجاد دارایی های ثابت و ثبت آن48

نتیجه گیری و پیشنهادات ..... 49

پیشگفتار

بطور کلی در دنیای امروز که رقابت از ارکان اصلی تجارب به شمار می رود . حسابداری دارای نقش حیاتی است . مدیران به منظور تصمیم گیری های صحیح و مناسب و کنترلهای دقیق و موثر به عملیات نیاز به اطلاعات قابل اطمینان و به موقع مالی دارند . صاحبان سرمایه موسسات ، موسسات اعتباری ، رقبا ، دولت و ... علاقهمندند که از کم و کیف نتایج فعالیتهای مالی موسسات مورد نظر خود با اطلاع باشند وای اطلاعات تنها از طریق یک سیستم حسابداری دقیق و کامل قابل ارائه است . از این رو باید متخصصین در زمینه حسابداری ترتیب گردند. تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار استفاده کنندگان از آنها قرار دهند داشتن اطلاعات حسابداری و توانایی کار با اطلاعات مالی علاوه بر این که برای دانشجویان رشته حسابداری ضروری است . مورد نیاز کلیه دانشجویان رشته مشابه نیز می باشد .

👇محصولات تصادفی👇

مونوگرافي روستاي دوغايي فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در اینونتور امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92 شیپ فایل حوضه آبریز اردستان