👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی پتروشيمي فارابی شـــرح فــرآيــنـد واحـدDOP

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی پتروشيمي فارابی شـــرح فــرآيــنـد واحـدDOP

گزارش کارآموزی پتروشيمي فارابی شـــرح فــرآيــنـد واحـدDOP

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 19

بخشی از متن

DOPمــخـــف DI-OCTYL-PHETHALATE (دي-اكـتـيـل -فـتـالـات)مـايـعـي روغـــنـي و شــفـاف وعــايــق در بــرابــرجــريـان الـكـتـريـسـيـتـه مـي بــاشـد، كـه در صـنـايـع PVC ، كـابــل ســازي ،كـفــش سـازي وكـارخـانـه هـايـي كـه در آنـهـا پـلـاسـتـيـك بـه كـار مـي رود ، مـورد اسـتـفـاده واقـع مـي گـردد . عـمـلـيـات واحـد DOP بـه صـورت Batch(مـرحـلـه اي) مـي بـاشــدكـه درده مـرحـلـه ودر مـدت زمـان 12 سـاعـت انـجـام مـي گـيـرد. ايـن واحـدشـامـل دوراكـتـور ( A/B) بـا ظـرفـيـت تـولـيـد واقـعي 50000كـيـــلـوگــرم درهــرBatchمـيبـاشـد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خوانایی در شهر اقدام پژوهی برطرف کردن اختلال در خواندن عهدنامۀ خلیفۀ ثانی برای معاویه. PDF نقش مدیران در پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی گزارش کارآموزی اجراي فرآيندهاي جوشكاري و اجراي خدمات بازرسي