👈 فروشگاه فایل 👉

سيستم فرمان الكتريكي ESP

ارتباط با ما

... دانلود ...

سيستم فرمان الكتريكي ESP

مقدمه:

در اتومبيلهاي امروزي بسته به نيروي قابل استفاده و مورد احتياجشان با فرمانهاي هيدروليكي – الكتروهيدروليكي – الكتريكي تجهيز مي شوند.

در همة موارد ذكر شده بدون توجه به نوع سيستم هدايتي كه بدان مجهز مي باشند همة آنها از طريق ستون فرمان داراي يك ارتباط مكانيكي بين فرمان و چرخها مي باشد.

اما در سيستم فرمان الكتريكي Steerby wire اين ستون فرمان حذف شده و در اين سيستم بين غربيلك فرمان و چرخها هيچ رابط مكانيكي وجود ندارد كه اين خود دليل برتر شدن اين سيستم نسبت به سيستم فرمانهاي ديگر شده است.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی سيستم تعليق و فرمان خودرو رشته كارداني مكانيك ـ صنايع اتومبيل پاورپوینت مسجد شیخ زاید پروژه پاور پوینت آجر (پروژه در س مصالح ساختمانی و معماری اسلامی) بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين پروژه بودجه 4