👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

     عنوان                                                                                                                           صفحه

          مقدمه                6- 5

         اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه              8-7

         تعريف بيكاري و انواع آن               12- 9

   ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال            12

         ابهام ذهني بودن مفهوم كنوني اشتغال                    15-12

         نتايج ابهام مفهوم اشتغال                 16

         نگرشي به مفهوم جديد اشتغال                18- 16

       عوامل موثر بر آرزوهای شغلی           20-18

       آموزش و اشتغال

      چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                21 

       تحولات اشتغال بر اساس تخصص                      35-22

      توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی                 38-36

      مسائل اشتغال زنان در ايران                              43-38     

      نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان                   46-44

      سهم زنان دراشتغال ایران                             47

     علل بیکاری                 53-48 

     آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل              57- 54                   

      تحولات اشتغال وبیکاری         61-57

     تحولات بیکاری             66-61

     وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور              68-67

    بیکاری در استان یزد              69

    بررسي و تحليل روند تغييرات نرخ فعاليت و بيكاري استان طي دوره 81 – 1375     116-70

مقدمه:

یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .

اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.

بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.

بدون شك در همه كشورها مسئله اشتغال از مهمترين اهداف برنامه ريزيهاي توسعه به شمار ميرود بطوريكه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولاً ايجاد اشتغال وحل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد ديگر اهداف برنامه ريزيها به حساب مي آيدو معمولاً دولتها و نظامهايي در برنامه هاي خود موفق ترخواهند بودكه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند چرا كه ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتي براي پرداختن به ديگر مسائل نخواهند داشت.

امروزه با پيشرفت علم وتكنولوژي وتغييرات جمعيتي از جمله افزايش جمعيت تحصيل كرده ، مسئله اشتغال به يك مسئله كاملا تخصصي تبديل شده و نظامهاي سياسي واقتصادي را با چالشهاي جديد وجدي روبرو ساخته است. بطوريكه در اكثر كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران اين مسئله بصورت يك معضل بزرگ و اساسي درآمده است.

عوامل متعددي روي 'مسئله اشتغال 'تاثير گذار بوده ويا از آن تاثير مي پذيرند.داشتن فرصتهاي شغلي مناسب نيازمند اقتصادي پويا و كارآمد، زير ساختهاي مناسب ، سيستم آموزشي كارآمد، اشاعه فرهنگ كارو... مي باشد .

ضمن آنكه نمي توان از عواملي همچون مسائل بين المللي، جريانهاي سياسي، اعتقادات ومسائل فرهنگي برروي آن چشم پوشي نمود همچنين نمي توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود  بلكه حل معضل بيكاري نيازمند عزم ملي در ابعادمختلف مي باشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اسکریپت زیبای تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب مجموعه نمونه قرارداد ها اعتیاد وعلل گرایش به آن سازمان جهانی کار تحقیق درباره امام زمان