👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه آمار بررسي نمرات يك دانش آموز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه آمار بررسي نمرات يك دانش آموز

پروژه آمار بررسي نمرات يك دانش آموز

توضیحات

شرح مختصر: جدول توزيع فراواني: 1-حدود دسته 2-خط و نشان 3-فراواني مطلق حدود دسته: فاصله بين دو كران بالا و پايين را نشان مي دهد. خط و نشان: ميزان فراواني را با خط نشان مي دهد. فراواني مطلق:‌ ميزان فراواني را با عدد نشان مي دهد. مراكز دسته: كران بالا به اضافه كران پايين تقسيم بر2را مركز دسته مي گويند. فراواني نسبي: فراواني مطلق بر روي مجموع آنها را فراواني نسبي مي گويند. درصد نسبي: فراواني نسبي ضرب در100را درصد نسبي مي گويند

فهرست:

داده ها:

نمودار ستوني:

نمودار ميله اي:

نمودار چند بر فراواني:

نمودار دايره اي:

الف)به روش درصدي:

ب)استفاده از روش درجه:

نمودار جعبه اي:

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات مشترک در آزمون های استخدامی کلیه رسته های شغلی کنترل ارتعاشات پرههاي متصل به محور با دور متغیر، مدل شده توسط تئوري تیر تیموشنکو، با استفاده از تئور طرح توجیهی فاصله یاب لیزری دانلود طرح توجیهی نساجی وپارچه بافی Identification and characterization of a subset of microRNAs in wheat Triticum aestivum L