👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

خلاصه پروژه:

دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ آنها همانطوركه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.

سوالات مد نظر پروژه:

1- جنسیت؟

2- معدل شما در سال دوم دبيرستان رشته انساني چقدر است ؟

3- معدل شما براي ورود به رشته انساني چقدر بوده است ؟

4- رشته انساني چندمين اولويت در كارنامه تحصيلي شما بوده است ؟

5- چه رشته ي اولين اولويت در كارنامه شما بوده است ؟

6- چه كسي مشوق شما براي ورود به اين رشته بوده است ؟

7- پس از فارغ التحصيل شدن از رشتة انساني تمايل به چه شغلي داريد؟

فهرست مطالب:

جدول داده ها

جدول فراوانی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار مستطیلی

نمودار میله ای

نمودار دایره ای

نمودار ساقه و برگ

نمودار جعبه ای

محاسبه واریانس و انحراف معیار و واریانس و ضریب تعییرات

👇محصولات تصادفی👇

بررسي اثر زبري سطح استاتور بر ميدان جريان و انتقال حرارت مغشوش در يك سيستم استاتور-روتور توليد آدامس و انواع بيسکويت در شرکت پارس مينو پروپوزال، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و سطح آگاهی سهامداران بر انتخاب نوع سهام پلان آماده اتوکد-طرح 32 پاورپوینتی درباره ی گرمایش جهانی