👈 فروشگاه فایل 👉

متراژ اتاق هاي بخش هاي مختلف بيمارستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

متراژ اتاق هاي بخش هاي مختلف بيمارستان

1- بخش بستری داخلی زنان: متراژ اتاق کار کثیف- کار تمیز- آبدارخانه- انبارملحفه- ایستگاه پرستاری- معاینه و پزشک- استراحت پرسنل- اتاق2تخت- اتاق1 تخت

2- بخش بستری داخلی مردان: متراژ اتاق2تخت- استراحت پرسنل- ایستگاه پرستاری- معاینه و پزشک- آبدارخانه- انبارملحفه- کار کثیف- کار تمیز

3- متراژ بخش بستری جراحی مردان و زنان:

4- ICU نوزادان: متراژ اتاق نوزادان- اتاق شیر- اتاق پزشک- اسکراپ- ایستگاه پرستاری

5- زایمان: متراژ اتاق پذیرش- اتاق کارتمیز- اتاق کار کثیف- انبار ملحفه- اتاق معاینه و آمادگی- اتاق ماما- اتاق درد- اتاق زایمان طبیعی- اتاق زایمان سزارین- استراحت

6- ایستگاه پرستاری

7- جراحی: متراژ اتاق عمل- ریکاوری- مرکز استریل- انبارتجهیزات- رختکن کارکنان- اسکراپ- ایستگاه پرستاری- اتاق کارکثیف- سرپرست جراحی- سرویس گچ گیری- آمادگی

8- آزمایشگاه: متراژ اتاق پذیرش- اتاق سرپرست پاتولوژیست–بیهوشی– نمونه گیری – خون شناسی– جمع آوری نمونه- شستشو و استریلازسیون – wc – اتاق استراحت کارکنان– انبار مواد

9- 6 تا تخت ICU : اتاق 1 تخته – ایستگاه پرستاری – اتاق ایزوله – آبدارخانه – سرویس – اتاق استراحت – اتاق ملحفه

.

.

.

.

.

و بيشتر از 100 بخش ديگر

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت گچبری-کاشیکاری-آینه کاری آشنایی با رشته مهندسی برق و گرایشهای آن پاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن بتنی آب زمینی اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي بررسی پیرامون سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT)